...

Blog

Rękojmia za wady nieruchomości

Rękojmia za wady nieruchomości.

Rękojmia za wady nieruchomości, czyli proces reklamacyjny zagwarantowany prawnie. W celu ochrony konsumentów i kupujących ustawodawca określił przepisy, wraz z kryteriami narzucanymi z mocy prawa, precyzujące czym jest rękojmia za wady nieruchomości. Funkcjonuje ona niezależnie od umowy sprzedaży, którą strony same uzgodniły i określa zasady odpowiedzialności sprzedawcy za wady nieruchomości. Sama umowa sprzedaży nie może …

Rękojmia za wady nieruchomości. Read More »

odszkodowanie od pracodawcy

Odszkodowanie od pracodawcy

Odszkodowanie od pracodawcy za wypadek. Wypadek w pracy to sytuacja, która jest zdefiniowana w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z 30 października 2002 roku. Poniżej przeczytasz, kiedy można mówić o wypadku i jakie są w związku z nim twoje prawa. O ile pieniądze z ZUS przysługują ci od …

Odszkodowanie od pracodawcy Read More »

odszkodowanie z zus

Odszkodowanie z ZUS

Odszkodowanie ZUS z tytułu wypadku w pracy lub choroby zawodowej. Spotkał Cię nieszczęśliwy wypadek w pracy, którego skutkiem był długotrwały lub stały uszczerbek zdrowia? Zdiagnozowana została u Ciebie choroba zawodowa? W każdym przypadku jest możliwość ubiegania się o jednorazowe odszkodowanie z ZUS-u. Sprawdź, czy przysługuje ono w każdym przypadku oraz jak przebiega proces przyznawania odszkodowania …

Odszkodowanie z ZUS Read More »

Skip to content Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.