...

Odszkodowanie z ZUS za udar mózgu .

Czy należy się mi odszkodowanie z ZUS za udar mózgu?

Odszkodowanie z ZUS za udar mózgu należy się każdemu kto doznał udaru w miejscu pracy, pod warunkiem że wystąpiły czynniki zewnętrzne które to spowodowały udar w miejscu pracy. W prawie polskim brak jest ustawowej definicji przyczyny zewnętrznej.  Przyczyną zewnętrzną w przypadku udaru może być stres. 

odszkodowanie z zus za udar mózgu

Jakie dokumenty są potrzebne aby uzyskać odszkodowanie z ZUS za udar mózgu.

Bardzo ważnym dokumentem, który pomoże uzyskać odszkodowanie z ZUS za udar mózgu, jest protokół powypadkowy od pracodawcy. Konieczna jest również dokumentacja medyczna potwierdzająca udar. Czy to jednak wystarczy aby uzyskać odszkodowanie z ZUS za udar? Niestety bardzo częstą praktyką ZUS jest odmowa przyznania odszkodowania, uzasadniają to tym iż  w tym przypadku jest brak przyczyny zewnętrznej. W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania z ZUS za udar mózgu pozostaje droga sądowa. 

Odmowa przyznania świadczenia z ZUS.

ZUS odmawia, twierdząc że odszkodowanie z ZUS za udar mózgu Ci się nie należy. Nie przejmuj się pomożemy Ci w walce z ZUS.  Współpracujemy z prawnikami którzy specjalizują się w sporach z zakładem ubezpieczeń społecznych i pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie z ZUS za udar.

Odszkodowanie z ZUS za udar mózgu to nie jedyne świadczenie jakie Tobie się należy.

Jeśli posiadasz dodatkową polisę również z niej możesz uzyskać świadczenia. Kwota świadczenia jaką wypłaci Ci twój ubezpieczyciel jest uzależniana od tego na jaką sumę masz wykupioną polisę . Informacje na temat sumy na jaką jesteś ubezpieczony znajduje się w umowie jaką podpisałeś z ubezpieczycielem. 

Nie stać Ciebie na prawnika?

Nie musisz się martwić z czego nam zapłacisz. Dobrze wiemy że wielu poszkodowanych nie stać na pełnomocnika. Dlatego też zapłacisz nam dopiero wtedy gdy uzyskamy dla ciebie odszkodowanie z ZUS za udar mózgu. Naszym wynagrodzeniem będzie procent od uzyskanego dla ciebie świadczenia. Jeśli nic nie uzyskamy nic nam nie płacisz.

Skontaktuj się z nami
kancelaria odszkodowawcza
Skip to content Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.