...

Odszkodowanie za błąd medyczny. Nasz kancelaria pomoże Ci uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny oraz zaniedbania personelu medycznego. Współpracujemy z najlepszymi specjalistami w branży biegłymi oraz lekarzami, którzy bezpłatnie zweryfikują Twoją sprawę na podstawie dostarczonej przez ciebie dokumentacji medycznej i ocenią szanse powodzenie Twojej sprawy oraz kwotę, jaką można uzyskać. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn Twoja sprawa nie będzie się kwalifikowała do dochodzenia odszkodowania, nie obciążymy cię kosztami weryfikacji sprawy.

odszkodowanie za błąd medyczny

Jak starać się o odszkodowanie za błąd medyczny.

Aby uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny, konieczne jest wystąpienie na drogę sądową. Istnieje kilka strategii dochodzenia roszczeń od placówki medycznej. Jedną z opcji jest pozwanie konkretnych osób. Inne zakłada wstąpienie na drogę sądową z całą palcówką medyczną. Skorzystanie z pomocy profesjonalistów jest niezwykle cenne, ponieważ kierują oni sprawą klienta możliwie najkorzystniejszą taktyką. W świetle prawa każda placówka medyczna ma obowiązek posiadać ubezpieczenie OC. Odszkodowanie za błąd medyczny pokrywane jest z polisy OC placówki medycznej.

Pierwszą sprawą, którą należy się zająć przed przystąpieniem do przygotowywania pozwu o odszkodowanie za błąd medyczny, jest drobiazgowa analiza dokumentacji medycznej. Dzięki niej wiemy, jakie są nasze szanse aby uzyskać odszkodowania za błąd medyczny. Jest to praca, która wymaga szczegółowej znajomości prawa. Warto więc powierzyć ją profesjonalistom, którzy specjalizują się w sprawach dotyczących błędów medycznych.

Jaką odpowiedzialność ponosi lekarz za popełnienie błędu?

Istnieje wiele różnych sytuacji, w których lekarz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za popełnione błędy. W polskim prawie wyróżniamy:

– cywilną odpowiedzialność.
– zawodową odpowiedzialność.
–  pracowniczą odpowiedzialność.
karną odpowiedzialność.

W praktyce oznacza to, że poszkodowany pacjent może dochodzić swoich roszczeń za popełnienie błędu przez lekarza w pozwie cywilnym.  Może złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Warto pamiętać, że druga z opcji jest dość drastyczna i nie zawsze skuteczna. Bezpodstawne oskarżenia mogą przynieść skutek odwrotny do oczekiwanego, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy prawnika, który ma szeroką wiedzę w zakresie prawa medycznego i który wie, jaka strategia działania będzie najkorzystniejsza dla poszkodowanego pacjenta.

Jedną z opcji dochodzenia roszczeń jest zgłoszenie zawiadomienia do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy. Wówczas sprawa zostanie rozstrzygnięta przed sąd lekarski. Warto dodać, że lekarz, który jest pracownikiem szpitala, dodatkowo odpowiada za poczynione błędy przed swoim pracodawcą.

Jakie odszkodowanie możesz otrzymać za błąd medyczny.

Istnieje kilka dróg, które prowadzą do uzyskania odszkodowania za błąd lekarski, ale tylko dobry prawnik z odpowiednim doświadczeniem jest w stanie wskazać najlepszą z nich. Oczywiście poszkodowany pacjent może korzystać ze wszystkich rozwiązań jednocześnie, ale taka strategia świadczy o desperacji i nie zawsze przynosi pożądany skutek. W przypadku popełnienia błędu przez lekarza poszkodowany pacjent może ubiegać się o wypłatę kilku różnych świadczeń. Najistotniejszym z nich jest zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Jest to, jednorazowa wypłata świadczenia, która następuje po stwierdzeniu, że poszkodowany doznał krzywdy i cierpienia wskutek popełnienia błędu lekarskiego.

Oprócz zadośćuczynienia poszkodowanemu należy się odszkodowanie za błąd medyczny. Jest to świadczenie, które poszkodowany otrzymuje na rzecz pokrycia kosztów związanych z wydatkami na leczenie, dojazdy do placówek medycznych, sprzęt rehabilitacyjny, leki czy dostosowanie mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Kolejnym świadczeniem, które można otrzymać po stwierdzeniu błędu lekarskiego, jest renta na zwiększone potrzeby za błąd medyczny. Takie świadczenie wypłacane jest regularnie osobom, które wskutek popełnienia błędu medycznego, nie są w stanie samodzielnie egzystować, lub potrzebują stałego leczenia.

Jaką sumę odszkodowania za błąd medyczny mogę otrzymać?

Trudno jednoznacznie stwierdzić jakie kwoty należą się poszkodowanemu. Wysokość wypłat świadczeń nie  mieści się w sztywnych ramach. Pod uwagę brane są różne kryteria, takie jak stan zdrowia pacjenta przed i po popełnieniu błędu lekarskiego. To ile pieniędzy wydał i będzie musiał wydać w przyszłości na leczenie oraz czy będzie w stanie wrócić do samodzielnego i w pełni sprawnego funkcjonowania.

Przedawnienie roszczeń za błąd lekarski.

Pacjent, który doznał urazu lub pogorszenia stanu zdrowia wskutek popełnienia błędu lekarskiego ma 3 lata na zgłoszenie szkody, licząc od dnia, w którym dowiedział się o błędzie. Istnieje jednak wyjątek od tej reguły, który dotyczy poszkodowanych dzieci. Każde dziecko ma 20 lat od dnia urodzenia na dochodzenie roszczeń w przypadku popełnienia błędu lekarskiego. W praktyce oznacza to, że osoba pełnoletnia na 2 lata na samodzielne dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia. Oczywiście rodzice mogą pozwać pojedyncze osoby lub placówkę medyczną w imieniu dziecka, ale zdecydowanie najlepszym posunięciem jest oddać sprawę w ręce doświadczonego prawnika.

Ile i kiedy zapłacę za pomoc w uzyskaniu odszkodowania za błąd medyczny?

Pobieramy prowizję z sumy uzyskanej, po zakończeniu Twojej sprawy. Wszystkie koszty wynikające z prowadzenia sprawy pokrywamy my w ramach prowizji i nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat. Jeśli nie uzyskamy dla Ciebie odszkodowania za błąd medyczny, nic nam nie płacisz. Nasi prawnicy do spraw odszkodowań są do Twojej dyspozycji.

Skontaktuj się z nami
odszkodowanie za błąd medyczny
Skip to content Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.