...

Odszkodowanie za poślizgnięcie lub potkniecie na chodniku. Jeśli doznałeś urazu wskutek potknięcia lub poślizgnięcia, możesz liczyć na szereg świadczeń. Jednym ze świadczeń, które Ci przysługuje, to całkowity zwrot kosztów leczenia po wypadku. Oprócz tego możesz uzyskać odszkodowanie z tytułu uszkodzenia mienia. Mowa tutaj o podartej odzieży, uszkodzonym smartfonie, sprzęcie komputerowym i każdej rzeczy, która uległa zniszczeniu w trakcie wypadku. Co więcej, jeśli na czas leczenia i rehabilitacji utraciłeś dochód, możesz starać się o odszkodowanie również z tego tytułu. Całkowicie innym świadczeniem jest zadośćuczynienie, które jest rekompensatą za doznane cierpienia i ból.

odszkodowanie za poślizgnięcie

Jak udowodnić że doszło do wypadku?

Zanim otrzymasz odszkodowanie za poślizgnięcie, musisz udowodnić, że doszło do wypadku. Oznacza to konieczność skompletowania dokumentacji potwierdzającej doznanie urazu. Konieczne jest także szczegółowe opisanie okoliczności zdarzenia. Pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić jest poinformowanie zarządcy nawierzchni o całym zajściu. W niektórych sytuacjach konieczne jest także złożenie wyjaśnień na posterunku policji. Funkcjonariusz musi sporządzić stosowną notatkę, która bywa konieczna do uzyskania odszkodowania.

Zdarzają się sytuację, w których ustalenie podmiotu ponoszącego odpowiedzialność za wypadek, nie jest proste. W takiej sytuacji najlepszą opcją jest powierzenie sprawy doświadczonemu prawnikowi, który doskonale wie jaką strategię działania obrać. Takich profesjonalistów znajdziesz w naszej firmie – pomożemy Ci ustalić, kto jest odpowiedzialny za wypłatę Twojego zadośćuczynienia i doradzimy jak udowodnić wypadek.

Odszkodowanie za poślizgnięcie - kiedy roszczenie się przedawnia?

Prawo do uzyskania odszkodowania za poślizgnięcie czy potknięcie, tak samo jak każde inne roszczenie, ulega przedawnieniu. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, do przedawnienia dochodzi po 3 latach licząc od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o powstaniu uszczerbku na zdrowiu i ustalił osobę, która powinna ponieść odpowiedzialność za zaistniałą sytuację.

Kto może ubiegać się o uzyskanie odszkodowania za poślizgnięcie?

W przypadku poślizgnięcia czy potknięcia na chodniku, prawo do odszkodowania przysługuje każdemu, kto doznał obrażeń na źle zakonserwowanej lub uszkodzonej nawierzchni. Jeśli do wypadku dojdzie na terenie posesji prywatnej, osobą, która powinna zostać pociągnięta do odpowiedzialności jest właściciel nieruchomości. Nieco inaczej jest w sytuacji, gdy do wypadku dochodzi w miejscu publicznym. Warto pamiętać o tym, że prawo do uzyskania odszkodowania za powstały uszczerbek na zdrowiu przysługuje każdemu, bez względu na to, czy poszkodowany był ubezpieczony czy nie. Co więcej, odszkodowanie uwzględnia nie tylko uraz, ale także szkody materialne powstałe w jego wyniku.

Jak uzyskać odszkodowanie za poślizgnięcie?

Pierwszym krokiem, który prowadzi do uzyskania odszkodowania za poślizgnięcie, jest ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za zaistniałą sytuację. Sprawa jest prosta, jeśli od razu wiemy, kto jest właścicielem lub zarządcą miejsca, w którym doszło do wypadku. Zdarzają się sytuacje, w których ustalenie podmiotu zobowiązanego do wypłaty odszkodowania jest skomplikowane. Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług profesjonalnej firmy, która zajmie się Twoją sprawą w sposób kompleksowy.

Kiedy można starać się o uzyskanie odszkodowania?

Uzyskanie odszkodowania za poślizgnięcie wiążę się z koniecznością spełnienia kilku warunków. Pierwszym z nich jest, rzecz jasna, zaistnienie szkody. Mowa tutaj o doznaniu uszczerbku na zdrowiu, na przykład złamanie ręki czy skręcenie kostki. Drugi warunek polega na udowodnieniu, że do wypadku doszło z powodu zaniedbania osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo. Chodzi tu przede wszystkim o okoliczności w jakich doszło do wypadku. Może to być przykładowo nieodśnieżony czy uszkodzony chodnik.

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania odszkodowania?

Wystąpienie z roszczeniem o przyznanie odszkodowania wiąże się z koniecznością skompletowania dokumentacji. Poszkodowany powinien zadbać o uzyskanie szczegółowej dokumentacji medycznej oraz faktur i paragonów potwierdzających zakup leków czy usług medycznych. Dodatkową pomocą będą oświadczenia świadków i dokumentacja fotograficzna miejsca zdarzenia. Jeśli chcesz uzyskać profesjonalną pomoc w kompletowaniu niezbędnych dokumentów, skontaktuj się z naszą firmą.

Skontaktuj się z najlepszymi prawnikami do spraw odszkodowań.

Nie martw się o nasze wynagrodzenie. Rozliczymy się po uzyskaniu dla Ciebie odszkodowania. Naszym wynagrodzeniem jest prowizja z sumy uzyskanej.

Skontaktuj się z nami
odszkodowanie za poślizgnięcie
Skip to content Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.