...

Odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym.

Biorąc pod uwagę dane statystyczne to wypadki w rolnictwie stanowią bardzo duży procent nieszczęśliwych zdarzeń, do jakich w każdym roku dochodzi na terenie Polski. Wynika to z dużej ilości niebezpiecznych prac podejmowanych na terenie gospodarstwa rolnego – wystarczy stracić czujność choć na sekundę i możliwy jest wypadek.

odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym

Odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym, komu przysługuje i jak je uzyskać.

Każdy rolnik ma obowiązek wykupienia polisy OC. Wiąże się to z tym, że podczas wystąpienia wypadku od razu można zgłosić się do ubezpieczyciela i wnioskować o otrzymanie wypłaty odszkodowania. Warto zwrócić uwagę na to, że odszkodowanie przysługuje nie tylko wtedy, gdy rolnik zawini. Przepisy mówią bowiem, że wypłata środków jest możliwa, gdy wypadek będzie spowodowany przez pracownika lub osobę, która pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym. 

Jeżeli jesteś osobą trzecią i przykładowo potkniesz się o sprzęt leżący na ziemi czy doznasz uszkodzenia ciała wskutek niezabezpieczenia maszyny używanej do pracy, możesz również żądać odszkodowania. Niektóre przypadki zmuszają rolnika do wypłacenia pracownikowi pieniędzy z OC. Jest to równoznaczne z możliwością uzyskania zwrotów kosztów leczenia (w tym rehabilitacji), naprawy mienia, a nawet otrzymaniem renty.

Straciłeś bliską osobę w wyniku wypadku w gospodarstwie rolnym?

Kolejnym przykładem, gdy można ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym jest śmierć bliskiej osoby pracownika lub rolnika. Odszkodowanie OC z pewnością powinno pokryć wszystkie szkody, które dotyczą nie tylko samego rolnika, ale również jego pracowników. Co więcej pracownikowi może również przysługiwać zadośćuczynienie. Są to pieniądze, które mają zrekompensować ból i doznane krzywdy związane z wypadkiem w rolnictwie.

Co zrobić, aby otrzymać odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym?

Aby otrzymać odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym, trzeba zgromadzić odpowiednie dowody. Wypłata pieniędzy zależy głównie od tego. Ważne jest podjęcie odpowiednich kroków w celu uzyskania odszkodowania. Koniecznie trzeba udowodnić, że do wypadku doszło z winy rolnika lub osób, za które on odpowiada. Poza tym trzeba przedstawić odpowiednie i niezbędne dokumenty i dowody na poparcie swoich zeznań.

Jakie problemy mogą wystąpić podczas próby uzyskania odszkodowania za wypadek w gospodarstwie rolnym?

Największym możliwym problemem przy dochodzeniu odszkodowania za wypadek w rolnictwie jest to, że odpowiedzialność rolnika nie zawsze przebiega na tych samych zasadach. Zależy to od stopnia zmechanizowania gospodarstwa rolnego – rolnik będzie odpowiadał na zasadzie winy lub ryzyka. A od tego zależy, jakie dowody trzeba przedstawić w sądzie, aby otrzymać odszkodowanie. Jednak odmowa wypłaty nie przesądza całej sprawy. Przepisy dotyczące odszkodowań i wypadków w gospodarstwie rolnym są strasznie skomplikowane i wiele osób ma problem z ich prawidłowym zrozumieniem – ubezpieczyciele często to wykorzystują i działają na niekorzyść poszkodowanego. Dlatego warto zatrudnić prawnika, który jest profesjonalistą i poprawnie zajmie się sprawą.

Jaki będzie koszt udzielenia pomocy w uzyskaniu odszkodowania po wypadku w gospodarstwie?

Nie martw się że nie stać Cię na prawnika. Naszym wynagrodzeniem jest prowizja z sumy uzyskanej. Oznacza to, że nic nam nie płacisz dopóki nie uzyskamy dla ciebie odszkodowania.

Skontaktuj się z nami
odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym
Skip to content Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.