...

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny. Nasza kancelaria zajmuje się odszkodowaniami za wypadki, w których poszkodowany doznał obrażeń nie tylko fizycznych, ale również psychicznych. Ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia wypłaca odszkodowanie po wypadku, które powinno zrekompensować, ból, uraz i cierpienie nie tylko fizyczne, lecz także psychiczne. Poszkodowanemu przysługuje również zwrot kosztów leczenia oraz zwrot utraconych zarobków i w niektórych przypadkach zwrot kosztów opieki rodziny nad poszkodowanym po wypadku.

odszkodowanie za wypadek

Komu przysługuje odszkodowanie za wypadek?

Odszkodowanie za wypadek przysługuje wszystkim poszkodowanym pieszym, rowerzystom, kierowcom, pasażerom również w samochodzie należącym do sprawcy zdarzenia oraz dzieciom do 13 roku życia, nawet jeśli dziecko było sprawcą zdarzenia. 

Zadośćuczynienie kto może je otrzymać i czym różni się od odszkodowania za wypadek.

Różnicą między odszkodowaniem a zadośćuczynieniem jest rodzaj szkody, jakie ma pokryć to świadczenie. Odszkodowanie to świadczenie, które przysługuje za straty materialne, na przykład zniszczony w wypadku samochód zaś zadośćuczynienie ma na celu zrekompensować straty nie materialne, czyli ból oraz cierpienie psychiczne. Zadośćuczynienie przysługuje na przykład rodzinie, która straciła osobę bliską w wyniku wypadku komunikacyjnego.

Kto wypłaca świadczenia dla poszkodowanych w wypadkach?

Odszkodowanie dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych wypłacane jest z polisy OC sprawcy zdarzenia, a jeśli sprawca nie posiada polisy lub zbiegł z miejsca zdarzenia, odszkodowanie za wypadek wypłacane jest z ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego.

Nie wiem czy należy mi się odszkodowanie po wypadku?

Zawsze bezpłatnie weryfikujemy każdą zgłoszoną do nas sprawę. Sprawy naszych klientów sprawdzane są przez prawników, rzeczoznawców i biegłych. Nasi specjaliści wyliczą też kwotę odszkodowania, o jaką możesz się ubiegać. 

Ile i kiedy będę musiał zapłacić za pomoc w uzyskaniu odszkodowania za wypadek?

Rozliczmy się po zamknięciu Twojej sprawy i wypłacie środków od ubezpieczyciela. Pobieramy prowizję z sumy uzyskanej. Wszystkie dodatkowe koszty wynikające z prowadzenia sprawy pokrywamy my w ramach prowizji i nie żądamy zwrotu tych kosztów od klienta po zakończeniu postępowania. Jeśli nie uzyskamy dla Ciebie świadczeń. nic nam nie płacisz.

Skontaktuj się z nami
odszkodowanie po wypadku
Skip to content Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.