...

Pomagamy uzyskać odszkodowanie za zalane mieszkanie lub dom. Zalanie mieszkania kończy się zawsze ogromnymi stratami finansowymi. Nie mówimy tutaj o kilkuset złotych. Niestety szkody powstałe po takim zdarzeniu wyceniane są na kwoty rzędu kliku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Dzięki nam uzyskasz jak najwyższe odszkodowanie z OC sprawcy. Jednocześnie przygotujemy dokumentację i zadbamy o sprawiedliwą wycenę szkody. Oszacowanie wartości nieruchomości zdewastowanych po zalaniu mieszkania nie jest proste. Niestety fakt ten wykorzystują skrzętnie towarzystwa ubezpieczeniowe. Ma to na celu zaniżanie wycen szkód i wypłacanie niedostatecznie sprawiedliwych odszkodowań.
Oszacowanie strat z powodu zalania mieszkania oraz przygotowanie dokumentacji związanej z wniesieniem sprawy o roszczenie dla sprawcy, to bardzo trudny orzech do zgryzienia. Warto skorzystać z pomocy profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej.

odszkodowanie za zalane mieszkanie

Kto jest odpowiedzialny za zalanie mieszkania?

Pierwszą osobą, która przychodzi nam na myśl odnośnie zalania naszego mieszkania, jest sąsiad. W pierwszym odruchu zmierzamy właśnie do niego i żądamy wyjaśnień oraz wysuwamy swoje roszczenia. Nie zawsze jednak wina leży po jego stronie. Odpowiedzialność za takie zdarzenie może spadać zupełnie na inne podmioty. Kończy się to przeważnie sporą kłótnią i zrzucaniem winy w obie strony. Tak naprawdę dopiero specjalistyczna ekspertyza może zidentyfikować przyczyny zalania. Odszkodowanie za zalane mieszkanie z OC sprawcy może nie być takie łatwe do osiągnięcia, jak się wydaje na pierwszy rzut oka.

Jak postępować w przypadku zalanego mieszkania?

Sam fakt zalania mieszkania należy jak najszybciej zgłosić ubezpieczycielowi, z którym związany jest sprawcą. Oczywiście pierwszym krokiem będzie poinformowanie sprawcy o wyrządzonej szkodzie.

Czy zakłady ubezpieczeń zaniżają kwoty odszkodowań za zalane mieszkania?

Zakłady ubezpieczeń już na etapie wyceny szkody starają się działać na własną korzyść. Niestety często poszkodowani godzą się na zaniżoną kwotę odszkodowania, ze względu na brak świadomości i wiedzy na temat realnej wartości szkody. Kończy się to tym, że gdy dochodzi do zakończenia postępowania likwidacyjnego kwota, jaką otrzymują w ramach odszkodowania z OC sprawcy, jest mocno zaniżona. Zdecydowanie inaczej by było, jeśli do akcji wkroczyłby specjalista z naszej kancelarii.

Wycena szkody w sytuacji zalania mieszkania.

Aby proces likwidacji szkody przebiegał właściwie, należy prawidłowo ją wycenić. Określenie rozmiaru i wartości strat nie należy do najłatwiejszych. Aby mieć jakiekolwiek szanse na powodzenie w walce o odszkodowanie z przedstawicielem ubezpieczyciela, musimy posiadać ogromną wiedzę w tym zakresie. Z tego też powodu ubezpieczyciele bardzo często zaniżają kwotę odszkodowania, bazując na niewiedzy poszkodowanego.

Warto więc, dbając o swoje bezpieczeństwo i finanse, zatrudnić naszą kancelarię odszkodowawczą. Zadbamy o prawidłową kalkulację sporządzoną przez likwidatora i w tym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat. Proces zgłoszenia oferujemy zupełnie bezpłatnie. Jeśli nasz pracownik stwierdzi, że ubezpieczyciel zaniżył kwotę należną Ci za poniesione straty, zaproponujemy Ci możliwości dalszego postępowania w celu uzyskania właściwej kwoty rekompensaty.

Kto wypłaca odszkodowanie za zalane mieszkanie przez sąsiada nieposiadającego ubezpieczenia.

Zdarza się niejednokrotnie, iż sąsiad, z winy którego ponieśliśmy szkodę, nie jest ubezpieczony. Czy w takiej sytuacji poszkodowany zostaje “na lodzie”? Niekoniecznie. Poszkodowany ma wtedy dwie opcje. Można spróbować uzyskać rekompensatę od sąsiada za zniszczenie mienia, ale częstą sytuacją jest brak wymaganych środków na pokrycie strat. Drugą opcją jest skorzystanie z własnej polisy OC, ale w tej sytuacji musimy posiadać ubezpieczenie mieszkania od zalania. Dbając o wszystkie szczegóły podczas całego procesu odszkodowawczego, będziemy w stanie uzyskać pełną kwotę rekompensaty. Z tego też powodu warto, jest powierzyć naszej kancelarii odszkodowawczej całą sprawę, aby być spokojnym o pomyślne zakończenie całego procesu ubiegania się o należne nam pieniądze.

Skontaktuj się z nami
odszkodowanie za zalane mieszkanie
Skip to content Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.